2021


Zverejnená 22.12.2021

Mandátna zmluva č 2021121401.pdf

Zverejnená dňa 17.12.2021

Zmluva INSUCCOR, kult dom Hajnáčka.pdf

Zverejnená dňa 9.12.2021

Dodatok č. 2 - nakladanie s odpadmi.pdf

Zverejnená dňa 18.11.2021

Zmluva SPP - Kom. centrum.pdf

Zverejnená dňa 10.11.2021

Zmluva o účte.pdf

Zverejnená dňa 02.11.2021

Zmluva o prevádzkovaní vodovodu Hajnáčka Karman sro.pdf

Zverejnená dňa 25.10.2021

Kúpna zmluva - Bial Edita.pdf

Zverejnená dňa 12.10.2021

Zmluva o dielo - Deratizácia.pdf

Zverejnená dňa 12.10.2021

Zmluva o dielo - Stavebné práce pri kostole Hajnáčka.pdf

Zverejnená 27.9.2021

Zmluva o spolupráci - Great Solution.pdf

Zverejnená dňa 9.9.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.pdf

Zverejnené dňa 27.8.2021

Kúpna zmluva - Pocsai Jozef.pdf

Zverejnená dňa 25.8.2021

Kúpna zmluva - Pozemok 963-1.pdf

Zverejnené dňa 30.7.2021

Zmluva o dielo - SMS.pdf

Zverejnené dňa 29.6.2021

Zmluva o poskytovaní služieb.pdf

Zverejnené dňa 10.6.2021

Mandátna zmluva 2021060701-1.pdf

Zverejnené dňa 10.6.2021

KC Hajnáčka Dodatok č.1 k_Mand.zmluve.pdf

Zverejnené dňa 19.5.2021

Kúpna zmluva - Havranová.pdf

Kúpna zmluva - Szígyártó.pdf

Zverejnené dňa 17.05.2021

Zmluva - Kisbenedek.pdf

Zverejnené dňa 5.5.2021

Zmluva o pripojení - Komunitné centrum.pdf

Zverejnené 27. 04.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu.pdf

Zverejnené 26.04.2021

Mandátna zmluva - Pinkfreedom-1.pdf

Zverejnené 02.04.2021

Príloha č. 2 k Zmluve.pdf

Zverejnené dňa 23.2.2021

Mandátna zmluva č. 2021021201 - stavebný dozor.pdfDátum poslednej aktualizácie: 2022-03-07 14:28:49

Dátum vytvorenia: 2022-03-07 14:28:49

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár