Návrhy VZN


Zverejnené dňa 12.6.2020

VZN_psi_náhradnáznámka_na schvaľovanie.pdf

VZN_psi_vodeniepsov_na schvaľovanie.pdf

VZN_úhrada_terénnasocslužba_na schvaľovanie.pdf

Zverejnené dňa 10.7.2020

VZN_prideľovaniebytov_na schvaľovanie.pdf

Zverejnené dňa 10.08.2020

VZN_prideľovaniebytov_na schvaľovanie (1).pdf

Zverejnené dňa 13.11.2020

VZN_miestnypoplatok_na schvaľovanie.pdf

VZN_miestnedane_na schvaľovanie.pdf

VZN_daňznehnuteľností_na schvaľovanie.pdf

Zverejnené dňa 07.04.2022

1-2022 VZN_časpredaja_na schvaľovanie.pdf

2-2022 VZN_miestnereferendum_na schvaľovanie.pdf

Zverejenené dňa 10.6.2022

VZN_volebnéplagáty_na schvaľovanie.pdf

Zverejnené dňa 5.11.2022

4-2022 návrh VZN_školstvo_mesačnépoplatky_na schvaľovanie.pdf

5-2022 návrh VZN_miestnypoplatok_na schvaľovanie.pdf

Zverejnené dňa 08.03.2023

VZN_školstvo_financovanie_na schvaľovanie.pdf

Zverejnené dňa 10.03.2023

VZN č. 2-2023 KC Hajnáčka.pdf

Zverejnené dňa 8.9.2023

VZN_poskytovaniedotácií_na schvaľovanie.pdf

VZN_školstvo_financovanie_zrušovacie_na schvaľovanie.pdf

Zverejnené dňa 06.11.2023

VZN_elektronickákomunikácia_na schvaľovanie.pdf

VZN_čistotavobci_na schvaľovanie.pdf

Zverejnené dňa 10.11.2023

VZN č. 8-2023_nakladaniesodpadmi_na schvaľovanie (1).pdf

VZN č. 9-2023_daňznehnuteľností_na schvaľovanie.pdf

VZN č. 10-2023_miestnypoplatok_na schvaľovanie.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2023-11-28 14:41:00

Dátum vytvorenia: 2023-11-28 14:41:00

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár