Návrh


Zverejnené dňa 23.11.2022

Návrh rozpočtu obce Hajnáčka na roky 2023-2025 (1).pdf

Návrh rozpočtu - Základná škola v Hajnáčke 2023-2025.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2022-11-28 13:02:54

Dátum vytvorenia: 2022-11-28 13:02:54

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár