Zmluvy 2021


Zmluva o poskytnutí služieb - TPO.pdf Zverejnená, dňa: 05.05.2021

DPŽ Hajnáčka - KZ na dodávku ovocia a zeleniny 2021.pdf Zverejnené, dňa: 07.05.2021

DPŽ Hajnáčka - KZ na dodávku mäsa a mäsových výrobkov 2021.pdf Zverejnené, dňa: 12.05.2021

DPŽ Hajnáčka - KZ na dodávku spotrebného tovaru a čistiacich prostriedkov 2021.pdf Zverejnené, dňa: 12.05.2021

DPŽ Hajnáčka - KZ na dodávku pekárskeho tovaru 2021.pdf Zverejnené, dňa: 12.05.2021

DPŽ Hajnáčka - KZ na dodávku potravinových výrobkov 2021.pdf Zverejnené, dňa: 30.07.2021

Príloha-č.1-Opakované dodávky potravinových výrobkov 2021.pdf Zverejnené, dňa: 30.07.2021


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-08-23 10:17:03

Dátum vytvorenia: 2021-08-23 10:17:03

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár