Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke- časť kana


B.01-Súhrnná technická správa.pdf

B.03-Prehľadná situácia.pdf

B.04.1-Koordinačná situácia č.1.pdf

B.04.2-Koordinačná situácia č.2.pdf

B.04.3-Koordinačná situácia č.3.pdf
Dátum poslednej aktualizácie: 2022-08-15 08:54:52

Dátum vytvorenia: 2022-08-15 08:54:52

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár