Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky


Informácie pre voliča - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.pdf

Tájékoztató a választó polgár részére - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába.pdf

Oznámenie o e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf

Oznámenie e-mailovej adresy na posielanie oznámenia o delegovaní.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2023-06-27 08:11:38

Dátum vytvorenia: 2023-06-27 08:11:38

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár