Verejná tabuľa


Referendum 2023

Oznámenie Referendum - email na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf

Oznámenie Referendum - delegovanie.pdf

Oznámenie Referendum - emailová adresa.pdf


Špeciálny spôsob hlasovania

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách pre voličov v izolácii.pdf


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do zatupiteľstva.pdf


Zverejnené dňa 19.7.2022

Oznámenie e-mailovej adresy na posielanie oznámenia o delegovaní.pdf

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností.pdf

Oznámenie o utvorení volebného obvodua určenie počtu poslancov.pdf

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie.pdf


Prihláška word.pdf

Info list o štúdiu Bc..pdf

Zápis na školský rok 2022[3900].pdf

Oznam pre rodičov.pdf

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov.pdf

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe.pdf

Testovanie . hu.pdf

Testovanie . sk.pdf

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené.pdf

678_2020.pdf

Žiadosť o súčinnosť - mor ošípaných.PDF

Rozhodnutie - Elektrifikácia trate.pdf

Oznámenie.pdf

Zverejnená dňa 26.5.2020

Oznámenie verejnou vyhláškou.pdf

Zverejnené dňa 2.7.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie Železnice.pdf

Zverejnené dňa 26.8.2020

Výberové konanie - Munkahelyi pályázat.pdf

Zverejnené dňa 07.10.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 2022-12-06 07:22:20

Dátum vytvorenia: 2022-12-06 07:22:20

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár