Kontakt


Adresa

Obecný úrad Hajnáčka

Ulica:  Hlavné námestie

Číslo:  484

PSČ:  980 33

Pošta:  Hajnáčka

 

Kontaktné informácie

Telefón:  047 5812 143

Mobil:  0902 917 150 

E-mail:  hajnacka@obechajnacka.sk

WEB:  http://www.obechajnacka.sk

Facebook: Ajnácskő-község-obec-Hajnáčka


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-10-30 15:43:40

Dátum vytvorenia: 2020-10-30 15:43:40

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár