Zámery o predaj majetku


Zverejnené dňa 19.6.2023

Zámer obce - predaj hnuteľného majetku obce Hajnáčka s osobitným zreteľom Ján Faragó.pdf

Zámer obce - predaj hnuteľného majetku obce Hajnáčka s osobitným zreteľom Július Zagyi.pdfDátum poslednej aktualizácie: 2023-07-03 14:38:17

Dátum vytvorenia: 2023-07-03 14:38:17

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár