Zámery o predaj majetku


Zverejnené dňa 25.7.2022

Zámer obce - priamý predaj hnuteľného majetku Hajnáčka - Margócs.pdf

Zverejnené dňa 2.5.2022

Zámer obce predať majetok.pdf

Zverejnené dňa 21.2.2022

Zámer obce - predaj hnuteľného majetku obce Hajnáčka s osobitným zreteľom.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2022-07-25 14:50:51

Dátum vytvorenia: 2022-07-25 14:50:51

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár