2023


Zverejnená dňa 28.12.2023

Dodatok č. 12024- FURA.pdf

Zverejnená dňa 12.12.2023

Zmluva o termínovanom úvere č. 1553 2023 UZ.pdf

Zverejnená dňa 9.11.2023

Dohoda 233101068.pdf

Zverejnená dňa 18.9.2023

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu.pdf

Zverejnená dňa 06.09.2023

Zmluva o dielo č. 12023.pdf

Zverejnená dňa 31.08.2023

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z1442023.pdf

Zverejnená dňa 26.7.2023

Zmluva o prenájme nebytového priestoru - Občianske združenie FreeRock.pdf

Zverejnená dňa 6.7.2023

Zmluva o spolupráci - Plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi.pdf

Zverejnená dňa 23.06.2023

Kúpna zmluva - MSM Slovakia s. r. o..pdf

Kúpna zmluva - Ing. Kvetoslava Dedinská D-Nábytok.pdf

Zverejnená dňa 12.06.2023

Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve.pdf

Zverejnená dňa 03.05.2023

Zmluva o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi.pdf

Zverejnená dňa 30.01.2023

Kúpna zmluva - Szelecz Zoltán.pdf

Zverejnená dňa 12.01.2023

Zmluva - GemerAudit, spol. s. r. o..pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2024-02-16 10:25:18

Dátum vytvorenia: 2024-02-16 10:25:18

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár