2022


Zverejnená dňa 19.12.202

Zmluva o dielo č. 2022121201-1.pdf

Zverejnená dňa 19.12.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky.pdf

Zverejnené dňa 6.12.2022

Poistenie - Miestna komunikácia Durenda.pdf

Poistenie - Zariadenie v Komunitnom centre.pdf

Zverejnené dňa 23.11.2022

Dodatok č. 12023 - Fura.pdf

Zmluva o dodávke softvérových produktov - Odpad.pdf

Zverejnená dňa 11.11.2022

Zmluva na prenájom kultúrneho domu - Peter Pál.pdf

Zverejnené 25.8.2022

Kúpna zmluva - Tibor Szabó.pdf

Zverejnená dňa 17.8.2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2022060701.pdf

Zverejnená dňa 12.8.2022

Kúpna zmluva - Alexander Ádám a Helena Ádámová.pdf

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Alexander Ádám a Helena Ádámová.pdf

Zverejnená dňa 5.8.2022

Zmluva o mOBEC.pdf

Zverejnená dňa 5.8.2022

Zmluva o poskytovaní služieb - Externý manažment - Novostavba a rek. ciest.pdf

Zverejnené dňa 25.7.2022

Zmluva na výkon stavebného dozoru - Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke.pdf

Zmluva o umiestnenie Z-BOXU.pdf

Zverejnená dňa 6.7.2022

Zmluva o bankovom účte - Projekt WIFI.pdf

Zverejnená dňa 22.6.2022

Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 2020080101.pdf

Zverejnená dňa 22.6.2022

Zmluva - Vybavenie dielne a skladu KC Hajnáčka.pdf

Zverejnená dňa 13.6.2022

Kúpna zmluva - Nábytok Komunitné centrum Hajnáčka.pdf

Zverejnená dňa 25.5.2022

Zmluva o spolupráci - Slovenský furbalový zväz.pdf

Zverejnená dňa 19.5.2022

Zmluva o dielo - Wifi pre teba.pdf

Zverejnená dňa 5.5.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie - DHZO.pdf

Zverejnená dňa 29.4.2022

Dodatok č. 12022 - FÚRA.pdf

Zverejnené dňa 28.4.2022

Zmluva č. 8762022ODDDO.pdf

Zmluva o odbornej praxi.pdf

Zverejnená dňa 6.4.2022

Kúpna zmluva č. 2022033001 Biela technika KC.pdf

Zverejnená dňa 29.3.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2020080101.pdf

Zverejnená dňa 28.03.2022

Kúpna zmluva - Pozemok.pdf

Zverejnená dňa 22.3.2022

Kúpna zmluva - Vybavenie dielne a skladu.pdf

Zverejnená dňa 11.03.2022

Kúpna zmluva 2022030401 - NABIMEX.pdf

Zverejnená dňa 28.02.2022

Zmluva o dielo - BABIMPEX + prílohy.pdf

Zverejnená dňa 25.02.2022

Príloha č. 3 - Fura.pdf

Zverejnená dňa 31.1.2022

Dodatok č. 1 k zmluve na odchyt a umiestnenie psov.pdf

Zverejnená dňa 26.1.2022

Kúpna zmluva č.2022012001.pdf

Zverejnená dňa 24.1.2022

Kúpna zmluva - Imreczeová.pdf

Zverejnená dňa 13.1.2022

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 2020080101.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2022-12-19 08:17:55

Dátum vytvorenia: 2022-12-19 08:17:55

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár