Samospráva


Starosta obce: Ivan Poprocký

Zástupca starostu obce: Tóth Tomáš

Hlavný kontrolór: Róbert Bíró 

Poslanci:

1 . Farkas Július

2.  Mgr. Chovan Attila

3.  Tóth Tomáš

4.  Bial Július

5.  Kovácsová Fehérová Renáta

6.  Pál Peter

7.  Ing. Szamos Zsuzsanna

 

 Meno a priezvisko zamestnancov OÚ + Škola:

 1. Adam Šuhaj – ekonóm
 2. Agneša Szabóová – matrikárka, daňová referentka
 3. Robert Bíró – hlavný kontrolór
 4. Norbert Hanyus - koordinátor aktivačnej činnosti
 5. Pavel Szabó - údržbár
 6. Mgr. Ida Kovácsová – riaditeľka ZŠ
 7. Mgr. Edina Bialová - učiteľka
 8. Zoltán Oravecz – vychovávateľ náboženskej náuky
 9. Marta Bálintová – Vychoávateľka v školskej družine
 10. Katarína Miková – vychovávateľka v materskej škole
 11. Agneša Vassová – vychovávateľka v materskej škole
 12. Alžbeta Pilátová – upratovačka
 13. PaedDr. Agneša Szepessyová – učiteľka
 14. Peter Pál – kuričDátum poslednej aktualizácie: 2023-03-23 08:53:59

Dátum vytvorenia: 2023-03-23 08:53:59

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár