Zámery o predaj majetku


Zverejnenie zámeru o predaju majetku-autá.pdf

Zámer o predaj majetku - Mikó.pdf

Zverejnené dňa 05.12.2020

Zámer obce - priamý predaj hnuteľného majetku Hajnáčka.pdf

Zverejnené dňa 25.6.2021

Zámer predaja majetku priamym predajom.pdf

Zverejnené dňa 28.6.2021

Zámer obce predať nehnutelný majetok.pdf

Zverejnené dňa 30.08.2021

Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym predajom Hajnáčka - Gabriella.pdf

Zverejnené dňa 27.9.2021

Zverejnenie zámeru obce s osobitným zreteľom Pál Dénes.pdfDátum poslednej aktualizácie: 2021-10-04 08:50:26

Dátum vytvorenia: 2021-10-04 08:50:26

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hajnáčka


Obecný úrad

Hajnáčka 484

980 33, Hajnáčka

IČO: 00318736

E-mail: hajnacka@obechajnacka.sk

Tel.: 047/581 21 43

www.obechajnacka.sk

Kalendár